ناب، ابدی است

به مناسبت آغاز سال 1403 شیوه مدیریت نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها از گذشته تا امروز و امروز تا ابد همواره دو گونه بوده‌اند:

گزارش A3

مراحل نوشتن یک گزارش A3

مقدمه در دنیایی که چه سازمان‌ها و چه افراد، روزانه با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه هستند، روش‌های کارآمد حل مسئله برای پیشبرد بهبود مستمر نقش پررنگ‌تری

بهترین کتاب‌های مدیریت کسب و کار

بهترین کتاب‌های مدیریت کسب و کار

به دنبال چه هستید؟یک تکنیک حل مسئله ساده برای شناسایی مشکلاتایجاد زیرساخت‌های مناسب (basic stability) برای پیاده‌سازی واقعی و موفق تغییراتتبدیل شدن به یک مدیر

سیستم تولید تویوتا و کایزن

سیستم تولید تویوتا و کایزن‌

سیستم تولید تویوتا یک سیستم معمولی و شرکت تویوتا یک شرکت خودروسازِ معمولی نیست؛ از همان آغازِ راه‌اندازی شرکت، اصول و مبانی بِکر مدیریتی در

پیمایش به بالا