کتاب‌های پروژه و عملیات

مدیریت پروژه کاری پیچیده و چالش برانگیز است که نیاز به مهارت، دانش و آگاهی و ابزارهای مختلف دارد. کتاب‌های مناسب عملیاتی و کارگاهی، این مهارت‌ها و ابزارها را در اختیار مدیران پروژه قرار می‌دهد تا بتوانند راحت‌تر از قبل به مدیریت پروژه مسلط شده و اهداف خاص پروژه را با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدیریت‌ دیداری به پیش برند.
کتاب‌های عملیاتی یک راهنمای عملی و گام به گام برای اجرای موفق پروژ‌ه‌ها و مدیریت آن‌ها در هر نوع کسب و کاری است. این کتاب‌ها فضایی را برای تیم فراهم می‌کنند تا با استفاده از ابزارها به پیشبرد پروژه کمک کنند.
کتاب‌های کارگاهی و عملیاتی در بسیاری از پروژه های موفق مانند سیستم تولید تویوتا، تولید ناب و اخیراً توسعه نرم افزار Agile استفاده شده است. ناب اندیشان نیز کتاب‌های متعددی در این حوزه منتشر کرده است، آثاری که از معتبرترین منابع در بحث آموزش Lean در کسب و کارهای مختلف می‌باشد.

پیمایش به بالا