درباره ناب اندیشان

به وب‌سایت ناب اندیشان خوش آمدید. ناب، یعنی مبدل کردن کسب و کار و زندگی خود به کارخانه تولید ثروت. ثروت به معنای بسیط آن: پول، رفاه و برخورداری زیرا ناب یعنی انجام بیش‌ترین با کم‌ترین. بیشت‌ترین از آنچه مشتری می‌خواهد و کم‌ترین از منابعی که مصرف می‌کنید.

مأموریت ما، اشاعه تفکر ناب (lean thinking) و تولید ناب (lean production) در ایران است.

رسالت ما ترویج اصول و تکنیک‌های تفکر ناب و تولید ناب در میان شرکت‌های تولیدی و خدماتی است تا بتوانند در عمل این اصول و تکنیک‌ها را پیاده‌سازی و حفظ کنند.

تجربه سه دهه تلاش ما در ناب اندیشان نشان داده است که باید ناب را هم در کسب و کار پیاده کرد و هم در زندگی شخصی. به همین دلیل شعار ما این است: ناب فکر کن، ناب زندگی کن، ناب کار کن.