دفتر کار برپایه ناب

بررسی یک راه‌حل جدید به نام Lean Office که به شما کمک می‌کند اصول ناب را در شرکت پیاده کنید. چه یک شرکت‌ خدماتی بزرگ

ارزش از نگاه مشتری روابطی

  درس گفتار هشتم چرا مشتری من راضی نبود؟ در این درس گفتار، با یک مثال کاربردی متوجه می شویم که چطور در روز بارها

تفکر ناب و اصول آن

  درس گفتار پنجم تفکر ناب: تفکر ناب (Lean thinking) یک فلسفه بهبود و روش ایجاد تغییرات موثر و پایدار است که برای نخستین بار

مهم ترین پیام تفکر ناب

  درس گفتاردوم آنچه تا کنون آموختیم: هر تغییری را از بهبود همین وضع موجود شروع کنید نه از گسترش یا تعویض آن. به طور