اتلاف در تولید، کار در حرکت پیوسته

تاثیر اتلاف حرکت در زمان فرایند.

بهبود روش با تغییرات کوچک می‌تواند به صرفه‌جویی‌هایی بزرگ می‌انجامد.

میانگین امتیازها 0 / 5. شمارش امتیازها 0

ناب اندیشان

ناب اندیشان

Scroll to Top