اتلاف در تولید، کار در حرکت پیوسته

تاثیر اتلاف حرکت در زمان فرایند.

بهبود روش با تغییرات کوچک می‌تواند به صرفه‌جویی‌هایی بزرگ می‌انجامد.

(میانگین از امتیاز)

ناب اندیشان

ناب اندیشان

کتاب پیشنهادی ناب اندیشان

قیمت: 160000 تومان

آخرین مقالات منتشر شده

پیمایش به بالا