تفکر ناب و اصول آن

 

درس گفتار پنجم

تفکر ناب:

تفکر ناب (Lean thinking) یک فلسفه بهبود و روش ایجاد تغییرات موثر و پایدار است که برای نخستین بار توسط جیم ووماک و دان جونز در کتاب دوران ساز تفکر ناب تشریح شدند. و همان طور که در شکل می‌بینید مبتنی بر 5 اصل است. در واقع این 5 اصل، 5 گام هستند که برای بهبود هر فعالیت یا حل هر مشکلی باید یکی پس از دیگری برداشته شوند و ترتیب و توالی آن‌ها باید حفظ شود. یعنی نمی‌توان از یک گام صرف نظر کرد و به گام دیگر پرید یا یک گام را حذف کرد.

تفکر ناب و اصول آن

همان طور که شکل بالا نشان می‌دهد این 5 اصل یا 5 گام یک چرخه هستند، پس هر بار این 5 اصل را برای بهبود یک فعالیت به کار بردیم کارمان تمام نشده است و باز هم باید دوباره از گام اول شروع کنیم و این چرخه را دوباره تا آخر طی کنیم و آن‌قدر تکرار کنیم تا وقتی مطمئن شویم دیگر هیچ مشکل یا اتلافی وجود ندارد و به نقطه اتلاف صفر برسیم.

پنج اصل تفکر ناب :

  • تعریف ارزش از نگاه مشتری
  • تجزیه و تحلیل جریان ارزش
  • آفرینش حرکت پیوسته در جریان ارزش
  • استقرار کشش هموار در جریان ارزش
  • جستجوی کمال تا رسیدن به اتلاف صفر.

نتیجه‌گیری:

برای آشنایی بیشتر با مبانی تفکر ناب و اصول آن می‌توانید کتاب تفکر ناب یک: اصول و تکنیک‌ها را مطالعه کنید.  توصیه می‌شود قبل از توضیحات مربوط به هر اصل، مطالب مربوط به آن را در کتاب بخوانید.

ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا