ارزش از نگاه مشتری؛ نشست سوم

تحریف ارزش از نگاه مشتری روابطی

درس گفتار هشتم

چرا مشتری من راضی نبود؟

در این درس گفتار، با یک مثال کاربردی متوجه می شویم که چطور در روز بارها و بارها به تحریف ارزش از نگاه مشتریان روابطی می پردازیم.

0
    0
    لیست خرید
    خالی کردن سبدبرگشت به فروشگاه