مهم ترین پیام تفکر ناب

 

درس گفتاردوم

آنچه تا کنون آموختیم:

هر تغییری را از بهبود همین وضع موجود شروع کنید نه از گسترش یا تعویض آن.

بهبود وضعیت موجود

به طور مثال، کارخانه یا فروشگاه یا خانه خود را بزرگتر نکنید. ببینید چرا کمبود فضا دارید. شما باید اتلاف را در کاربرد فضا ببینید.

آنچه باید از خود بپرسید:

از خود بپرسید آیا همه چیز را درجای درست گذاشته‌ام. آیا چیز اضافی وجود ندارد؟ آیا از امکانات موجود به خوبی و به نحو کارآ و با بازدهی لازم استفاده می‌کنم. با کسب و کار خود مثل دون ژوان ها برخورد نکنید.

نتیجه‌گیری:

وقتی احساس می‌کنید که کسب و کار شما، زندگی شما، خود شما دچار مشکل هستید، چیزی را عوض نکنید و فقط روی شناسایی اتلاف ها و حذف آن ها تمرکز کنید.

شاید مثلا برای یک شرکت این کار نیازمند سه تا پنج سال کار باشد. اما بعد از آن شما خواهید توانست حتی همه چیز را به خوبی توسعه دهید و شرکت و کسب و کار خود را بزرگتر کنید. خانه خود را بزرگتر کنید. به شرط آن که فقط و فقط بر یک چیز تمرکز کنید: شناسایی و حذف اتلاف ها.

Picture of ناب اندیشان

ناب اندیشان

پیمایش به بالا