کتاب‌های مقدماتی ناب

 1. آموزه‌های دکتر دمینگ
 2. چهار روز با دکتر دمینگ
 3. موفقیت در بحران
 4. چه کسی تغییر را کشت؟
 5. پیش به سوی کارآفرینی
 6. کارکنان

کتاب‌های پایه‌ای دانش ناب

 1. فرهنگ اصطلاحات ناب
 2. تولید ناب
 3. تفکر ناب 1 و 2
 4. سیستم تولید تویوتا
 5. الفبای ناب
 6. بازتاب‌های ناب

کتاب‌های کارگاهی ناب

 1. سفر یادگیری
 2. آموزش دیدن (کارگاه آموزشی نقشه‌برداری جریان ارزش 1)
 3. کارگاه آموزشی نقشه‌برداری جریان ارزش 2
 4. آفرینش حرکت پیوسته
 5. کانبان از آغاز تا پایان
 6. لجستیک و تغذیه ناب
 7. خدمات ناب
 8. پوکایوکه
پیمایش به بالا