کتاب کارکنان

کارکنان

راهنمای گام به گام رهبری کارکنان برای ایجاد، مدیریت و حفظ سازمان‌های ناب

۲۲۰,۰۰۰ تومان

درباره کتاب کارکنان

بدون حفظ یک مزیت رقابتی، شما دیر یا زود از بازار خارج خواهید شد. حفظ مزیت رقابتی، نیازمند بهبود مستمر، و بهبود مستمر، نیازمند تغییر دائمی است. اما بدون حمایت کارکنان، هیچ تغییری ممکن نیست. موضوع کتاب کارکنان نیز همین است: هدایت کارکنان برای شناسایی فرصتهای تغییر، پیاده‌سازی این تغییرات و حفظ و بهبود دائمی آنها.

خواندن کارکنان هم برای مدیران و هم برای کارکنان ضروری است. این کتابی است که کل یک سازمان را همچون یک تیم با هم متحد می‌کند تا تغییرات مستمر ضروری را متحقق کنند (به ویژه تغییرات ناب).

در هر فصل، علاوه بر متن نوشته اصلی از چند ابزار کمکی برای ارائه آموزه‌های خود استفاده کرده‌ایم. این ابزارها عبارتند از:
تصاویر: این تصاویر شامل جدول‌ها، نمودارها و شکل‌هایی هستند که کاملا به متن اصلی، مرتبط هستند و به درک بهتر آن کمک می‌کنند.

مفاهیم کلیدی: مفاهیم کلیدی، ایده‌هایی هستند که برای موفقیت در رهبری ناب ضروری اند. این مفاهیم باید به روشنی درک و به طور مدام اعمال شوند.

توصیه‌های کاربردی: توصیه‌های کاربردی، شامل راه‌حل‌هایی است که ما طی سال‌ها برای حل چالش‌هایی که با آن‌ها رو در رو بوده‌ایم به آن‌ها دست یافته‌ایم، راه‌حل‌هایی که واقعا برای ما کار کرده‌اند و برای شما هم کار خواهند کرد.

برای آگاهی شما: برای آگاهی شما، شامل ایده‌هایی است که به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند و مکمل تفکر ناب هستند.

چک‌لیست‌ها: چک‌لیست‌ها همان مباحث مطروحه در متن هستند، که در انتهای فصل و دوباره به صورت یک چک‌لیست، فهرست‌ شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

کتاب‌های مرتبط

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

پیمایش به بالا