کارگاه نقشه‌برداری جریان ارزش

نقشه برداری جریان ارزش _ کارگاه برنامه‌ریزی جامع بهبودها

طول دوره:

2 روز

معرفی کارگاه:

چرا نمی‌توانید به نیاز مشتری پاسخ دهید؟ از کجا بدانید چه اتلاف‌هایی دارید؟ ریشه این اتلاف‌ها چیست؟ اولویت با کدام کایزن است؟ چگونه یک برنامه اجرا تهیه کنید که قابل تحقق باشد و همه در اجرای آن مشارکت داشته باشند؟ در کارگاه نقشه‌برداری جریان ارزش، یاد می‌گیرید با درک عمیق و واقعی از وضع موجود، کایرن‌هایی را طراحی و یک برنامه جامع بهبود تدوین کنید، برنامه‌ای که به شکلی همه جانبه از مواد اولیه تا دستان مشتری را در بر ‌گیرد و مهم‌تر آن‌که همه اعضای تیم در اجرای آن با هم توافق نظر داشته باشند

اهداف:

  1. آشنایی با ضرورت استفاده از ابزار نقشه‌برداری جریان ارزش
  2. درک ضرورت کاربرد نقشه‌بردای جریان ارزش در بهبود جریان‌های ارزش تولیدی
  3. توانایی ترسیم یک نقشه وضع موجود، وضع آینده و تهیه یک برنامه اجرا برای جریان‌های ارزش تولیدی
  4. درک جایگاه جریان ارزش تولیدی در تفکر ناب و تولید ناب و ارتباط ان با اصول و ابزارهای ناب.
کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش
گرافی که نقشه برداری جریان ارزش را به صورت دیداری نمایش می دهد.

سرفصل‌های کارگاه نقشه‌برداری جریان ارزش:

  1. جریان ازش تولیدی: کاربرد، ضرورت و فواید
  2. ترسیم نقشه جریان ارزش تولیدی: وضع موجود، وضع آینده وتدوین برنامه اجرا در قالب یک تمرین عملی
  3. هفت فرمان ناب و کاربرد آن برای بهبود یک خط تولید ( جریان ارزش یک محصول)
  4. ارتباط میان جریان ارزش تولیدی و تفکر ناب و تولید ناب و سایر اصول و ابزارهای ناب.

کتاب‌هایی که با مفاهیم کارگاه مرتبط است:

میانگین امتیازها 0 / 5. شمارش امتیازها 0

فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در مورد نحوه‌ی مشاوره‌ها و شرکت در کارگاه‌ها با شما تماس بگیرند.

Scroll to Top