کارگاه نقشه‌برداری جریان ارزش

نقشه برداری جریان ارزش _ کارگاه برنامه‌ریزی جامع بهبودها

طول دوره:

4 روز

معرفی کارگاه:

چرا نمی‌توانید به نیاز مشتری پاسخ دهید؟ از کجا بدانید چه اتلاف‌هایی دارید؟ ریشه این اتلاف‌ها چیست؟ اولویت با کدام کایزن است؟ چگونه ده قانون کلیدی تولید بهینه را پیاده و یک برنامه اجرا تهیه کنید که قابل تحقق باشد و همه در اجرای آن مشارکت داشته باشند؟ در این کارگاه یاد می‌گیرید با درک عمیق و واقعی از وضع موجود و بر اساس ده قانون کلیدی، کایرن‌هایی را طراحی و یک برنامه جامع بهبود تدوین کنید، برنامه‌ای که به شکلی همه جانبه از مواد اولیه تا دستان مشتری را در بر ‌گیرد و مهم‌تر آن‌که همه اعضای تیم در اجرای آن با هم توافق نظر داشته باشند… .

اهداف:

1. آشنایی با ضرورت استفاده از ابزار نقشه‌برداری جریان ارزش

2. درک ضرورت کاربرد نقشه‌بردای جریان ارزش در بهبود جریان‌های ارزش تولیدی

3. درک ده قانون کلیدی تولید بهینه

4. توانایی ترسیم یک نقشه وضع موجود، وضع آینده و تهیه یک برنامه اجرا برای جریان‌های ارزش تولیدی بر اساس ده قانون کلیدی

5. تدوین یک لیست از بهبودهای لازم در کل جریان ارزش و انتخاب چند بهبود کلیدی به عنوان پایلوت

کارگاه آموزشی نقشه برداری جریان ارزش
گرافی که نقشه برداری جریان ارزش را به صورت دیداری نمایش می دهد.

سرفصل‌های کارگاه نقشه‌برداری جریان ارزش:

1. جریان ارزش تولیدی: کاربرد، ضرورت و فواید

2. ترسیم نقشه جریان ارزش تولیدی: وضع موجود، در قالب یک تمرین عملی

3. تعیین خانواده محصول و ترسیم نقشه جریان ارزش وضع موجود واقعی از خط تولید پایلوت

4. تجزیه و تحلیل جریان ارزش وضع موجود ترسیم شده و شناسایی فرصت‌ها و نقاط بهبود

5. ترسیم نقشه جریان ارزش تولیدی: وضع آینده و تدوین برنامه اجرا در قالب یک تمرین عملی بر اساس ده قانون کلیدی

6. ترسیم نقشه وضع آینده واقعی از خط تولید پایلوت

7. آموزش ده قانون کلیدی (ده فرمان ناب) و کاربرد آن برای بهبود یک خط تولید ( جریان ارزش یک محصول)

8. تهیه یک برنامه اجرا برای پیاده‌سازی بهبودهای برگزیده و شروع تغییرات اساسی

کتاب‌هایی که با مفاهیم کارگاه مرتبط است:

فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در مورد نحوه‌ی مشاوره‌ها و شرکت در کارگاه‌ها با شما تماس بگیرند.

پیمایش به بالا