آنچه درباره ناب می‌دانم، از کلاس اول دبستان آموختم.