کارگاه کار تیمی

کارگاه آموزشی کار تیمی در عمل

طول دوره:

1 روز

معرفی کارگاه:

برای ایجاد یک تیم واقعی، همیشه دو مانع وجود داشته است: فقدان یک برنامه دقیق برای انجام هر فعالیت، که در آن مسئولیت هر کس، روابط هر کس با دیگری و زمان‌بندی دقیق هر فعالیت معلوم باشد و فقدان فرهنگ کار تیمی. هدف این کارگاه، ایجاد این دو زیر ساخت کلیدی کار تیمی است. این کارگاه درباره ستایش کار تیمی یا سخنان انگیزاننده‌ای نیست که تا صبح روز بعد فراموش می‌شوند، کارگاهی است برای ایجاد کار تیمی واقعیِ عملی و به هم پیوستن یک سازمان همچون یک تیم برای تحقق اهداف آن سازمان.

اهداف:

 1. کار تیمی: مزایا، معایب و الزامات
 2. تحوه تشکیل، هدایت و ارزیابی تیم در طول انجام پروژه
 3. درک ارتباط حل مسئله ناب، با کار تیمی
 4. درک ارتباط کار تیمی با بهبودهای فردی و رهبری ناب
 5. درک ارتباط میان کار تیمی با حل مسئله، تفکر ناب و تولید ناب
کارگاه کار تیمی در عمل

سرفصل‌های کارگاه کار تیمی در عمل:

 1. کار تیمی: مزایا، معایب، مشخصات
 2. زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق کار تیمی
 3. کار تیمی و عادت‌های فردی مخرب
 4. مسئولیت رهبر برای تحقق کار تیمی
 5. چگونه یک تیم را تشکیل دهید، تیم را هدایت و عملکرد آن را ارزیابی کنید
 6. ارتباط میان کار تیمی با ساختار سازمانی، حل مسئله و اصول و ابزارهای تفکرناب و تولید ناب

کتاب‌هایی که با مفاهیم کارگاه مرتبط است:

فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در مورد نحوه‌ی مشاوره‌ها و شرکت در کارگاه‌ها با شما تماس بگیرند.

پیمایش به بالا