اندیشه لاگ

جنایت و مکافات؛ قسمت دوم

نوشته ای از کاظم موتابیان منتشره در مجله رخ نگار در این کتاب، راسکولنیکف، یک نمونه شاهد یا بارز است، کسی که انتخاب شده است

متن کامل»

ضربت رستگاری

و چون آن تیغ زهرآگین، فرود آمد، آن بزرگ به فریاد آمد: فُزت و رب الکعبه. در آن لحظه درد و خون، در آن لحظه

متن کامل»

فلسفه، در معرکه

هر عمل و سخنی، فلسفه است، فلسفه‌ای مغفول مانده. بکوشید هم اکنون سخنی بگویید که بازتاب و ترجمان فلسفه‌ای نباشد. برای راحتی کارتان، من مثالی

متن کامل»
پیمایش به بالا