رهبری سنتی در مقابل رهبری ناب

متن زیر بخش کوتاهی از سخنان من است در وبینار دو روزه برنامه ملی توسعه مدیریت با موضوع «اخلاق و رهبری خردمندانه» در کالج کریستو

نوروز شمایید.

 روزها در پی روز، نو می‌شوند. البته در عالم طبیعت، بزنگاه‌هایی هستند که خاص‌ترند و انسانِ در آشتیِ با طبیعت، و نه در جستجوی استیلا

مشاوره در بونادو

نخستین گام نابِ مهم بونادو

با تبدیل فرآیند دسته و صفی و پر اتلاف بی خسی (عملیات کاتینگ مرغ) به یک سلول حرکت پیوسته ناب، بونادو نخستین گام ناب مهم

خیزش ناب بونادو

خیزش ناب بونادو

خیزش ناب بونادو آغاز شد. تصویری که می‌بینید متعلق به کادر درمان کرونا نیست، این تصویر تیم بهبود ناب شرکت بونادو است که برای نخستین

پیمایش به بالا