درس گفتارهای ناب با کاظم موتابیان

مدیریت بهبود: تفکر ناب

درس گفتارهای ناب با کاظم موتابیان

دانش ناب در خدمت همه

فرصت دیدن این درس گفتارها را غنیمت شمرید، آن ها را ببینید و اگر پرسشی دارید با ما در میان بگذارید و توصیه همیشه گی مرا همواره به یاد داشته باشید:

ناب فکر کنید، ناب زندگی کنید، ناب کار کنید.

طی سه دهه گذشته، من فقط با متخصصان سخن گفته‌ام در کلاس‌های آموزشی ناب یا در جلسات مربی گری ناب که گاهی تمام هفته مرا اشغال می‌کرد و یک زمان دریافتم به نتیجه‌ای که می‌خواسته‌ام نرسیده‌ام: همگانی شدن ناب و ناب شدن ایران.

ناب (تولید ناب و تفکر ناب) دانشی است برای بهبود همه چیز، هر فعالیتی، در هر زمینه‌ای چه در کسب و کار، چه در زندگی و چه در تکوین و توسعه فردی. همگانی شدن این دانش می تواند بسترساز خیزشی شود که به بهبود همه کسب و کارها ( از کوچک تا بزرگ و از تولیدی تا خدماتی) و بهبود روابط انسانی چه روابط خانوادگی و چه دوستانه و سرانجام بهبود خویشتن خویش خواهد انجامید. و واقعیت این است، واقعیتی که سخت مورد غفلت قرار گرفته است : اگر ناب را در خود و رندگی خود پیاده نکنید نمی توانید در کسب و کار خود با موفقیت آن را پیاده کنید و یا نتایج آن را حفظ کنید.

تغییرات ناب، تنها تغییرات واقعی هستند که به بهبود واقعی می انجامند پس اگر نمی خواهید وقت خود را با انجام تغییراتی تلف کنید که فقط هزینه و وقت شما را هدر می‌دهند، ناب را یاد بگیرید و به کار بندید. این تنها راه موفقیت پایدار است فریب راه حل های سریع و آسان را نخورید که با چند فرمان یا یک نرم افزار به شما امید بهبود سریع را می دهند. برای تغییر واقعی باید اتلاف ها را بشناسید و حذف کنید. و ناب، اینجا است و به شما کمک می کند این وظیفه مهم را به خوبی انجام دهید.

دانشی که می توانید با اطمینان در کسب و کار خود پیاده سازی کنید.

با زبانی ساده

دانش ناب

ارائه مثال‌های کاربردی

کمتر از 5 دقیقه