مدیریت جریان ارزش
مقالات
ناب اندیشان

مدیریت جریان ارزش

اکنون و پس از تعطیلات تابستان، بهترین زمان است که نگاهی دوباره به برنامه‌های ناب خود بیاندازید: آیا این برنامه‌ها توسط افراد مناسبی رهبری می‌شوند؟

بیشتر بخوانید»
گمبا واک
مقالات
ناب اندیشان

غلبه بر گمبا- فوبیا

سؤال: من در شرکتی کار می‌کنم که از نظر مدیران، گمباپیمایی، صرف وقت برای بازدیدهای برنامه‌ریزی شده از کارخانه، برای دیدن تابلوهای عملکرد است (در

بیشتر بخوانید»